Mikroskopie v temném poli

Podstata mikroskopie v temném poli neboli zástinu spočívá v tom, že do roviny objektu vstupují z kondenzoru pouze okrajové, velmi šikmé světelné paprsky, zatímco středové paprsky jsou pohlceny a při zobrazení se neuplatní. Objekt je tedy osvětlen jen ze stran, paprsky se od něj odrážejí a lámou. Do objektivu vstupují jen paprsky odražené od povrchu objektu a ten proto září v temném poli.

Pro mikroskopii v temném poli se používají kondenzory opatřené centrální clonou. Účinnější jsou však speciální zrcadlové kondenzory, které mají lépe korigovanou otvorovou vadu a poskytují kvalitnější temné pole, např. preparační výměnný kondenzor (C. Zeiss Jena) s číselnou aperturou 0,8. Tento kondenzor umožňuje vysunutím centrální clony přeměnit rychle osvětlení z temného pole na světlé. Při použití objektivů vysokých číselných apertur, především objektivů imerzních, se pro tmavé pole užívají imerzní kardioidní kondenzory, jejichž čelní čočka se spojuje se spodní stranou preparátu imerzním olejem. Tyto kondenzory mají vnitřní číselnou aperturu 1,05. Číselná apertura objektivu musí být vždy menší než apertura použitého kondenzoru, jinak dochází ke vzniku osvětlení ve světlém poli. Proto jsou pro temné pole zvlášť vhodné objektivy opatřené irisovou clonou, umožňující snížit jejich aperturu tak, aby pole bylo optimálně temné. Předpokladem kvalitního zobrazení v temném poli je přesné nastavení osvětlení podle Koehlerova principu a silný tok světla, neboť jeho podstatná část není systémem k zobrazení využita. Při chybném nastavení jsou části předmětu (preparátu) osvětleny jednostranně. Pro mikrofotografii v temném poli se užívá citlivější, měkčeji pracující film, který umožňuje kratší dobu expozice a zmírňuje nadměrný kontrast obrazu.

Metoda se používá pro pozorování drobných objektů a jejich povrchových struktur, např. prvoků, houbových spor, pylových zrn, bakterií, ale i rostlinných pletiv aj.

Fotogalerie

Pleurosigma (Diatomaceae). Suchý preparát. Zvětšení 1220x. Pleurosigma (Diatomaceae). Suchý preparát. Temné pole.  Mikroskop AMPLIVAL ZEISS Jena. Zvětšení 1220x. (R. Koďousek)
Langerhansův ostrůvek pankreatu člověka. Barvení podle Pearse. Zvětšení 1550x. Langerhansův ostrůvek pankreatu člověka. Trvalý preparát. Barvení podle Pearse. Temné pole. Mikroskop AMPLIVAL ZEISS Jena. Zvětšení 1550x. (R. Koďousek)